Sunday, September 6, 2015

August 2015: Århundrenes legende«Århundrenes legende». Teatret Vårt. Etter Victor Hugo, gjendiktet av Bjørnstjerne Bjørnson. Med: Vivi Sunde, Bjørnar Lisether Teigen, Hugo Mikal Skår, Nasrin Khusrawi, Lars Melsæter Rydjord. Regi: Tormod Carlsen.
Rollebevissthet i lag på lag.
TERNING: FIRE

Sprekkene i spillet

Skuespilleren spiller en rolle som spiller en rolle. I bruddene mellom rollelagene har «Århundrenes legende» sin rolle.

TEATER: Hva ligger bak ønsket om å lage teater? For de fem rollefigurene i «Århundrenes legende» - en gruppe amatørskuespillere spilt av profesjonelle - er svaret «drømmen om en vakrere virkelighet». Som materiale har de valgt Victor Hugos «Århundrenes legende», en samling oppbyggelige fortellinger eller sagnlignende fabler, med mytologiske referanser, pedagogiske dyreallegorier og utvetydig moral.
I rolle
Det er forestillingen i forestillingen, ikke rammefortellingen, som dominerer «Århundrenes legende». I overgangene mellom sekvenser og i sprekker i spillet anes rollefigurene bak rollefigurene. Her antydes deres bakgrunnshistorier (som også forklares i programmet) og dynamikken mellom dem. Amatørismen er tilsiktet, med utagert sceneskrekk, budskapsforklarende verbalinnstikk, synlig flytting av kulisser bak aktør i arbeid og lignende brudd med scenesituasjonene.
Som Tron (Teigen), Anna (Sunde), Iben (Khusrawi), Ray (Skår) og Johannes (Rydjord) går skuespillerne inn og ut av Hugos roller, uten noen gang å gå ut av rollene som Tron, Anna, Iben, Ray og Johannes.
Alvorskomikk
Komikken kommer av stilkollisjoner i innhold og virkemidler, og av måten rollefigurene - moderne hverdagsmennesker - møter de gammelmodig tydelig-moralske tekstene. Samtidig påpeker «Århundrenes legende» at det oppdrageriske kunstsynet fortsatt finnes, i rollefigurenes overbevisning, og i musikkvalgene. Blant annet brukes Michael Jacksons «Heal the World».
Også forestillingen i forestillingen heter «Århundrenes legende». Dens regissør, Tron uten d, som altså blir spilt av Bjørnar Lisether Teigen, forklarer innledningsvis at han i sin teaterforestilling ønsker å spre håp. Han vil gjenreise troen på det gode. Det samsvarer ikke nødvendigvis med Tormod Carlsens mål for sin oppsetning. Han vil nok heller at tilskueren tenker over sine ønsker til teatret, og hvilken plass idealiserende budskap skal ha i det. Dette oppnår han. «Århundrenes legende» viser fram både det lett naive i troen på det oppbyggelige og det lett oppbyggelige i troen på det naive.

Premieren var på Teatret Vårt 22. august 2015. Anmeldelsen er skrevet med grunnlag i forestillingen 25. august.

No comments:

Post a Comment